Έχει να "πέσει" μεσινέζα: ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού 8 Φεβ 2017

Το ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ διακηρύσσει Συνοπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό Ανάδειξης Πλειοδότη εγκατάστασης μηχανήματος ψυχαγωγίας (ποδοσφαιράκι). 
Πληροφορίες εδώ