Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών

Διαβάστε το Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για τις νέες Αντικειμενικές Αξίες.


Οδηγίες Αναφορικά Με Την Εφαρμογή Των Νέων Αντικειμενικών Αξιών


Πηγή