Ειδήσεις από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)-Ανασκόπηση Εβδομάδας

19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Από 7 έως 10 Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε το 19ο Συνέδριο Βαλκανικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιατρικής (ΒΕΣΙ) στη Φιλιππούπολη (Plovdiv) της Βουλγαρίας.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν συνολικά 173 Υγειονομικοί Αξιωματικοί των Κρατών – Μελών της ΒΕΣΙ (Αλβανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία). Η Ελληνική αποστολή συμμετείχε με στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Υγειονομικού από όλους τους Κλάδους των ΕΔ καθώς και μαθητές της ΣΣΑΣ, με επικεφαλής το Διευθυντή ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ....
 Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου η Ελληνική αποστολή παρουσίασε 80 εργασίες (31 προφορικές και οι 49 αναρτημένες ανακοινώσεις). Το επιστημονικό επίπεδο των εργασιών χαρακτηρίσθηκε ιδιαίτερα υψηλό και η θεματολογία αφορούσε επίκαιρα θέματα που απασχολούν την Υγειονομική κοινότητα των ΕΔ των Κρατών - Μελών.

Μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου βραβεύτηκαν οι καλύτερες εργασίες με την απονομή δύο βραβείων σε κάθε χώρα, ένα για την «Καλύτερη Εθνική Προφορική Ανακοίνωση» και ένα για την «Καλύτερη Εθνική Αναρτημένη Ανακοίνωση» αντίστοιχα. 

Από την Ελληνική αποστολή το βραβείο της Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης απονεμήθηκε στον Αντισυνταγματάρχη (ΥΙ) Ιωάννη Καρελλά του 401 ΓΣΝΑ, για την εργασία του με τίτλο «Η υπερηχογραφική μέτρηση της διαμέτρου του ελύτρου του οπτικού νεύρου στην εκτίμηση του εγκεφαλικού οιδήματος» ενώ το βραβείο της Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης απονεμήθηκε στον Υπολοχαγό (ΥΙ) Κωνσταντίνο Γραπατσά του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων, για την εργασία του με τίτλο «Πολιτικές ελέγχου στην πρόληψη και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε μεγάλη στρατιωτική Μονάδα: ο επιπολασμός των συνήθων καρδιαγγειακών νοσημάτων σε νεαρούς εθελοντές των Ειδικών Δυνάμεων». 

Το επόμενο (20ο) συνέδριο θα διεξαχθεί στη χώρα μας, η οποία ανέλαβε και την Προεδρία της ΒΕΣΙ για το επόμενο έτος. ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΜΟΙΡΙΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ

Την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014, διεξήχθησαν, στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), οι διακλαδικοί αγώνες Διμοιριών Επιδείξεων των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).

Στους εν λόγω αγώνες, οι οποίοι είχαν πιλοτικό χαρακτήρα, συμμετείχαν οι Διμοιρίες Επιδείξεων από τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ που ήδη διαθέτουν Διμοιρία Επιδείξεων, ήτοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών ΣΞ (ΣΜΥ) και Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ).

Νικήτρια Διμοιρία ανακηρύχθηκε αυτή της ΣΤΥΑ.

Το β΄ εξάμηνο του 2014 θα πραγματοποιηθούν αγώνες με συμμετοχή Διμοιριών Επιδείξεων του συνόλου των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ καθώς και Σχηματισμών (εθελοντικά), καθιερώνοντας έτσι τη διεξαγωγή τους, σε ετήσια βάση, με στόχο την διεξαγωγή των 1ων Πανελληνίων Διακλαδικών Αγώνων Διμοιριών Επιδείξεων τον Απρίλιο-Μάιο 2015.

Στο πλαίσιο των επιδείξεων οι εν λόγω Διμοιρίες καλούνται να παρουσιάσουν ένα ελεύθερο πρόγραμμα, διάρκειας 8-10 λεπτών, δίδοντας έμφαση στην εμφάνιση, παράσταση, ακρίβεια, ζωηρότητα, συγχρονισμό και πρωτοτυπία, προάγοντας έτσι, την ευγενή άμιλλα και τον συναγωνισμό μεταξύ των συμμετεχόντων, αναπτύσσοντας παράλληλα πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και αλληλεγγύης.
 


ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜEΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ

Την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014, αντιπροσωπεία Αξιωματικών της Δημοκρατίας της Αρμενίας με επικεφαλής τον Διευθυντή Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου ΕΔ της χώρας, Συνταγματάρχη Nairi Mikayel MINASYAN πραγματοποίησε επίσκεψη στο Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ), στο ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο υφιστάμενου Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ενημερώθηκαν για την αποστολή, τις δυνατότητες και τις πρόσφατες δραστηριότητες του Κέντρου. 

Πηγή
ΓΕΕΘΑ www.geetha.mil.gr